1 13 SEPTEMBER 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging, met het oog op de omzetting van richtlijn 2014/57/EU, van het koninklijk besluit van 21 augustus 2008 houdende nadere regels voor bepaalde multilaterale handelsfaciliteiten

Gepubliceerd op : 28-09-2017
Bron : FINANCIEN
2017091306/N