1 21 JULI 2017. - Koninklijk besluit tot vaststelling voor sommige ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid (PC 120) ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst

Gepubliceerd op : 03-08-2017
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2017072117/N