1 7 JULI 2017. - Besluit van de Vlaamse Regering tot uitbreiding van het tijdelijke project "schoolbank op de werkplek" rond duaal leren en houdende diverse maatregelen betreffende basis- en secundair onderwijs, leertijd en leerlingenbegeleiding

Gepubliceerd op : 24-08-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2017070738/N