1 6 JULI 2017. - Decreet tot wijziging van artikel 4 van het decreet van 20 juli 2006 betreffende de onderhandeling met de vertegenwoordigings- en co÷rdinatieorganen van de Inrichtende Machten van het onderwijs en van de gesubsidieerde P.M.S.-centra

Gepubliceerd op : 24-07-2017
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2017070625/N