1 30 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiŽle tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers

Gepubliceerd op : 11-08-2017
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2017063029/N