1 18 JUNI 2017. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 33bis, 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Gepubliceerd op : 29-06-2017
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2017061803/N