1 1 JUNI 2017. - Decreet tot wijziging van de artikelen L4124-1, L4135-3 en L4142-7 van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisatie wat betreft de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen

Gepubliceerd op : 09-06-2017
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2017060101/N