1 19 APRIL 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de detachering van de leerkrachten die deelnemen aan de werkgroepen belast met de externe proeven die met een getuigschrift bekrachtigd worden bedoeld in de artikelen 22, 36/4 en 36/12 van het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het lager onderwijs

Gepubliceerd op : 22-05-2017
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2017041911/N