1 24 MAART 2017. - Omzendbrief BB2017/1. - Vrijstellen van registratierechten door verklaringen van openbaar nut ten behoeve van de Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid. - Administratieve vereenvoudiging

Gepubliceerd op : 19-04-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2017032404/N