1 23 DECEMBER 2016. - Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, wat betreft de radio-omroeporganisaties

Gepubliceerd op : 03-02-2017
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2016122348/N