1 18 DECEMBER 2016. - Wet tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, wat betreft de afschaffing van de borgstelling voor de bijzondere rekenplichtige

Gepubliceerd op : 17-01-2017
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2016121811/N