1 25 SEPTEMBER 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, 1, 2 en 4, 14, a), 16, 5, 20, 1, c), en 2, A en C, en 25, 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Gepubliceerd op : 20-10-2016
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2016092507/N