1 5 FEBRUARI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn

Gepubliceerd op : 10-02-2016
Bron : JUSTITIE
2016020501/N