1 18 DECEMBER 2015. - Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende specificaties voor de berekening van het thermische rendement van een warmteterugwinningstoestel bedoeld in bijlage A1 bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen

Gepubliceerd op : 29-01-2016
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2015121879/N