1 6 DECEMBER 2015. - Wet tot opheffing van artikel 19bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

Gepubliceerd op : 17-12-2015
Bron : FINANCIEN
2015120612/N