1 3 SEPTEMBER 2015. - Besluit 2015/37 van het College van de FGC tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 12 mei 1987 betreffende de beroepsopleiding

Gepubliceerd op : 22-09-2015
Bron : FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
2015090306/N