1 12 JUNI 2015. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 en 5 en de bijlagen van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 november 1998 betreffende de regels voor het uitreiken van het getuigschrift van basisonderwijs en het vastleggen van de vorm ervan

Gepubliceerd op : 06-07-2015
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2015061212/N