1 2 JUNI 2015. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 26 november 1968 tot oprichting van een Bestendig Bureau bij het Gewestelijk Paritair Comité voor de haven van Antwerpen, genaamd "Nationaal Paritair Comité der Haven van Antwerpen"

Gepubliceerd op : 18-06-2015
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2015060207/N