1 29 APRIL 2015. - Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Gepubliceerd op : 15-06-2015
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2015042904/N