1 6 MAART 2015. - Ministerieel besluit waarbij delegatie wordt verleend aan sommige ambtenaren van het Departement Werk en Beroepsopleiding van het Operationeel Directoraat-generaal Economie, Werk en Onderzoek van de Waalse Overheidsdienst in het kader van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen

Gepubliceerd op : 25-03-2015
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2015030605/N