1 21 JANUARI 2015. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2006 tot bepaling van het model van de inlichtingenformulieren betreffende sommige handelingen door veiligheidsagenten

Gepubliceerd op : 05-05-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2015012106/N