1 30 DECEMBER 2014. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 7, 1, tweede en derde lid van de wet van 6 december 2005 betreffende de opmaak en financiering van actieplannen inzake verkeersveiligheid en houdende toekenning van het saldo 2009

Gepubliceerd op : 14-01-2015
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2014123010/N