1 3 OKTOBER 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten betreffende het deeltijds kunstonderwijs met het oog op een aantal maatregelen voor de inhoudelijke vernieuwing

Gepubliceerd op : 18-11-2014
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2014100304/N