1 15 MEI 2014. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de artikelen 11, 13 en 15 van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode

Gepubliceerd op : 17-06-2014
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2014051528/N