1 25 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 1989 tot vaststelling van de datum en de betalingsmodaliteiten aan de Gewesten van de trimestriėle voorschotten en van het resterende verschuldigde saldo van de financiėle tussenkomst bedoeld in artikel 6, § 1, IX, 2°, tweede lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Gepubliceerd op : 14-05-2014
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2014042526/N