1 2 APRIL 2014. - Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 12 november 1974 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van paritaire subcomités voor het bont en kleinvel en tot vaststelling van het aantal leden ervan

Gepubliceerd op : 22-04-2014
Bron : WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG
2014040216/N