1 27 MAART 2014. - Decreet waarbij bepalingen betreffende de tele-onthaalcentra in het decretale gedeelte van het Waalse wetboek voor Sociale Actie en Gezondheid ingevoegd worden

Gepubliceerd op : 11-04-2014
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2014032714/N