1 21 MAART 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2012 betreffende de financiering van de Bijzondere Onderzoeksfondsen aan de universiteiten in de Vlaamse Gemeenschap

Gepubliceerd op : 18-07-2014
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2014032153/N