1 5 FEBRUARI 2014. - Besluit van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle tot vaststelling van de vrijstellingsniveaus voor Zr-89 ter aanvulling van tabel A van bijlage IA van het algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

Gepubliceerd op : 13-02-2014
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2014020502/N