1 23 JANUARI 2014. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie en de werking van de Algemene raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat

Gepubliceerd op : 10-02-2014
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2014012311/N