1 16 JANUARI 2014. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de registratie van opdrachthouders voor de effectenbeoordeling, de begeleidingsdienst, en de ambtenaren die belast zijn met de controle in de zin van Boek 2, Titel 3, Hoofdstuk 3 van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing

Gepubliceerd op : 05-02-2014
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2014011614/N