1 15 JANUARI 2014. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Iran, aan een vergunning onderworpen wordt

Gepubliceerd op : 03-02-2014
Bron : ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE _ BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
2014011512/N