1 6 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 september 2008 houdende de uitvoering van het decreet van 4 april 2003 betreffende het Sociaal-cultureel Volwassenenwerk

Gepubliceerd op : 10-01-2014
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2013120614/N