1 28 NOVEMBER 2013. - Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de Wapenhandel, gedaan te New York op 2 april 2013

Gepubliceerd op : 05-12-2013
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2013112805/N