1 24 OKTOBER 2013. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende toepassing van artikel 15 van het decreet van 11 juli 2002 betreffende de opleiding tijdens de loopbaan in het buitengewoon onderwijs, het gewoon secundair onderwijs en de psycho-medisch-sociale centra en tot oprichting van een instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan voor de schooljaren 2014-2015; 2015-2016 en 2016-2017

Gepubliceerd op : 06-01-2014
Bron : FRANSE GEMEENSCHAP
2013102449/N