1 2 SEPTEMBER 2013. - Besluit van de administrateur-generaal betreffende subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden inzake algemene werking aan personeelsleden van Toerisme Vlaanderen

Gepubliceerd op : 11-09-2013
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2013090202/N