1 24 JULI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2001 tot bepaling van de tarieven voor uitzonderlijke opdrachten van bestuurlijke politie in het kader van het beveiligd waardevervoer

Gepubliceerd op : 31-07-2013
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN
2013072402/N