1 19 JULI 2013. - Decreet houdende wijziging van artikel 15, 9, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Gepubliceerd op : 20-08-2013
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2013071952/N