1 11 JULI 2013. - Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding

Gepubliceerd op : 22-08-2013
Bron : WAALSE OVERHEIDSDIENST
2013071135/N