1 21 JUNI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 14 februari 2013 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 december 2008 tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten, wat betreft de aanstelling en de werking van de auditbureaus

Gepubliceerd op : 05-09-2013
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2013062124/N