1 20 JUNI 2013. - Ordonnantie betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen, toebehoren en munitie ervan (Wapenordonnantie)

Gepubliceerd op : 21-06-2013
Bron : BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
2013062003/N