1 13 JUNI 2013. - Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd " In the Pocket ", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij

Gepubliceerd op : 12-08-2013
Bron : FINANCIEN
2013061323/N