1 31 MEI 2013. - Decreet houdende toekenning van bepaalde bevoegdheden aan de provincies in de aangelegenheden, vermeld in artikel 5 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Gepubliceerd op : 21-06-2013
Bron : VLAAMSE OVERHEID
2013053103/N