1 6 MEI 2013. - Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biocide, met het oog de correctie van bijlage I en de wijziging van bepaalde rubriekopschriften van bijlage I

Gepubliceerd op : 08-05-2013
Bron : VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU
2013050601/N