1 28 JANUARI 2013. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 28, 5, van de programmawet van 22 juni 2012, met betrekking tot de bijzondere socialezekerheidsbijdrage voor aanvullende pensioenen van de zelfstandigen

Gepubliceerd op : 12-02-2013
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2013012803/N