1 17 DECEMBER 2012. - Verordening tot wijziging van de verordening van 22 oktober 2012 tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11░, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Gepubliceerd op : 21-12-2012
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2012121706/N