1 20 NOVEMBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de federale politie en van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

Gepubliceerd op : 27-11-2012
Bron : BINNENLANDSE ZAKEN _ JUSTITIE
2012112003/N