1 18 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

Gepubliceerd op : 13-11-2012
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2012101808/N