1 11 OKTOBER 2012. - Koninklijk besluit betreffende de portefeuillebeheerder in het kader van de uitgifte van Belgische covered bonds door een kredietinstelling naar Belgisch recht

Gepubliceerd op : 18-10-2012
Bron : FINANCIEN
2012101103/N