1 20 SEPTEMBER 2012. - Koninklijk besluit houdende de organisatie van de informatieveiligheid bij het eHealth-platform en houdende vaststelling van de opdrachten en de bevoegdheden van de geneesheer onder wiens toezicht en verantwoordelijkheid de verwerking van persoonsgegevens betreffende de gezondheid door het eHealth-platform gebeurt

Gepubliceerd op : 19-10-2012
Bron : SOCIALE ZEKERHEID
2012092045/N